Klubber med Halliwicksvømning

 

HALLIWICK

HALLIWICK konceptet

Den Internationale Halliwick Organisation har i 2000 udarbejdet og vedtaget et dokument, der beskriver Halliwick konceptet, netop for at beskrive den fælles forståelse af Halliwick principperne.

I 2010 er dette dokument udvidet og opdateret men flere forklaringer og beskrivelser.

Hasam finder begge dokumenter vigtige og derfor kan du finde dem her, både i den originale engelse version og i vores oversættelse.

Tekstmaterialet til The Halliwick Concept 2010 på engelsk kan hentes her. 

Halliwick konceptet 2010 på dansk kan hentes her: Halliwick konceptet 2010

Halliwick konceptet 2000 på Engelsk kan hentes her: The Halliwick Concept 2000

Undervisning efter HALLIWICK konceptet

Halliwick konceptet sigter mod at give alle, uanset funktionsnedsættelse, en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand. Konceptet er udviklet til at lære personer med fysisk funktionsnedsættelse at svømme, men er også særdeles velegnet til personer med psykisk funktionsnedsættelse, og til al begyndersvømning for børn og voksne, også personer uden funktionsnedsættelse.

Konceptet tager udgangspunkt i, at “svømmeren” skal opnå en grundlæggende fysisk og psykisk tilvænning til vandet. Dette opnås ved at man opøver en god kontrol af vejrtrækning og evnen til at kontrollere kroppens balance i vand. Kontrol af vejrtrækning og balance er nødvendige forudsætninger for udviklingen af uafhængig fremdrift – svømning.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i, hvor godt svømmeren klarer sig i vandet. Selve undervisningen foregår ofte i grupper, og altid i et samarbejde mellem svømmer og instruktør. Konceptet bygger på respekt for den enkeltes forudsætninger, og inddrager psykiske, fysiske og fysiologiske aspekter.

Halliwick konceptets undervisningsprincipper:

  • undervisningen foregår i vand – én instruktør til én svømmer
  • ingen brug af opdriftsmidler fx svømmebælter, svømmeveste, svømmevinger m.m.
  • der er tale om undervisning – ikke behandling
  • meget af undervisningen foregår ved hjælp af grupper og i lege
  • indlæringstiden spiller i princippet ingen rolle.
Mål og midler i HALLIWICK-undervisningen

Det langsigtede mål for den enkelte er at kunne bevæge sig frit og uafhængigt i vand – at svømme. Svømning har ingen direkte betydning for funktionen på land, udover den betydning det har for alle at dyrke motion og at få oplevelsen af at blive/ være god til noget.
Midler:

 • Der anvendes ingen form for flyderedskaber i undervisningen. Indtil svømmeren kan klare sig selv i vandet bliver han støttet af en anden person, kaldet “instruktøren”
 • I undervisningen benyttes en række øvelser eller lege. Disse aktiviteter er sammen med de anvendte rekvisitter et middel i undervisningen og ikke et mål i sig selv.
 • Hvis man fejlagtig bruger aktiviteterne og rekvisitterne som mål i sig selv bliver undervisningen planløs.
 • Det er vigtigt, at man skelner mellem den svømning, man dyrker i fritiden og den behandling / træning, man evt. modtager i bassinterapi, men man skal også kunne bruge de sammenhænge der naturligt er mellem de to ting.
 • Konceptet er andet end fortrolighed med vand samt krops- og vejrtrækningskontrol.
 • Instruktøren opnår en erfaring i at analysere hvordan kroppen reagerer i vand. Med den erfaring kan instruktøren lettere vejlede den enkelte svømmer i at udvikle en personlig svømmestil.
 • I øvrigt kan metoden bruges i enhver form for svømmeundervisning.
HALLIWICK i Danmark

Halliwick i Danmark
Det første Halliwick kursus i Danmark blev afviklet på Lyseng Svømmeanlæg i Aarhus i september 1971 med James McMillan som  underviser. Med på kurset var 3 fysiotera­peuter, Vibeke Lie, Lissen Torp og Else Hansen, der kom til at danne kernen i den Hal­liwick undervisning, som blev etableret på Lyseng Svømmeanlæg i november samme år. HASA, Halliwick svømmeklubben i Aarhus, blev efterfølgende formelt stiftet i januar 1972 bl.a. på initiativ af Vibekes mand Harald.
Læs mere

ARTIKLER

 

HASAM